Tarvitsetko avustusta lapsen harrastusmaksuun vuodelle 2021?

23.04.2021

Turvataan yhdessä jokaisen lapsen mahdollisuus harrastaa tanssia! Seuramme kautta on mahdollisuus saada avustusta lapsen harrastusmaksuun vuodelle 2021. Olemme tehneet Lappeenrannan kaupungin kanssa kumppanuussopimuksen vähävaraisten lapsiperheiden lasten harrastusmaksujen tukemisesta. Kannustamme kaikkien lapsiharrastajiemme perheitä tutustumaan harrastusavustukseen ja tarvittaessa hakemaan avustusta lapsen harrastuksen turvaamiseksi.


Näin avustusta haetaan

 1. Lappeenrannan kaupungin harrastusavustusta haetaan seuran verkkosivujen lomakkeella (hakemus löytyy alta LATAA-painikkeesta)

 2. Lomakkeen täyttämistä varten sinun tulee ensin ladata, täyttää ja tallentaa lomake omalle koneellesi.

 3. Täytetty hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitettuna Lappeenrannan Tanssiurheilijoiden hallitukselle osoitteeseen info@tanssiurheilijat.fi.

 4. Hallitus käsittelee avustushakemukset kokouksessaan kerran kuukaudessa puheenjohtajan esityksestä. Hakemus ja siihen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden tietosuojalain mukaisesta käsittelystä vastaavat seuran puheenjohtaja ja sihteeri.


Harrastusavustuksen kriteerit

Lappeenrannan kaupungin rahoittaman harrastusavustuksen harrastajia koskevat kriteerit ovat seuraavat:

 1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias

 2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa

 3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa

 4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella

 5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi (300 euroa/lukukausi)

 6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www -sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria 

 7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.


Lisätietoja harrastusavustuksesta: info@tanssiurheilijat.fi ja kaupungin verkkosivut https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset