Apua syyskauden lapsen harrastuksen maksuun?

12.11.2020

Olemme saaneet tukea Lappeenrannan kaupungilta lasten harrastamiseen. Tukea voidaan hakemuksesta myöntää alle 15-vuotiaiden lappeenrantalaisten vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseen ja harrastusmaksuihin.

Tanssiurheiljiat vastaa hakuprosessista sekä siihen liittyvistä tietosuoja-asioista sekä voi tarvittaessa tarkistaa hakemuksessa ilmoitetut tulotiedot hakijalta. Seurana haluamme tukea perheita, koska lapsen tanssiharrastus ei saisi vaikeutua tai loppua taloudellisista syistä. 

  1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 15-vuotias
  2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
  3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa 
  4. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www -sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Syyskauden 2020 osalta hakuaika on voimassa 15.12.2020 asti.

Tukihakemukset jätetään täyttämällä anomus alla olevasta linkistä ja lähettällä se seuran sähköpostiin lappeenrannan.tanssiurheilijat@gmail.com. Mahdollisen tuen suuruus riippuu kriteerien täyttymisestä, jaettavasta kokonaissummasta ja hakijoiden määrästä.

HUOM: seura käsittelee hakemukset ehdottoman luottamuksellisesti